Vi har med jämna mellanrum Alfa-kurser. Du är välkommen att vara med. Alpha-Kursen hålls då en kväll i veckan under en period. Kurserna hålls i våra lokaler på Secondhand.
Är ni intresserade att veta mer om kristen tro är ni välkomna att anmäla er. Kontakta Secondhand på tel 0303-92700 eller Kursledare Lennart Åkerlund på telefonnummer 0704-074210. Mailadress: lennart.akerlund@svenskakyrkan.se.

Exempel på ämnen och frågor som kan tas upp: 

Vem är Jesus?
 Varför måste Jesus dö?
 Varför ska jag be?
 Varför ska jag läsa bibeln och hur?
 Hur kan jag vara viss om min tro?
 Hur leder Gud oss?
 Alphadag – Vem är den helige Ande? Vad gör den helige Ande? Hur kan jag bli fylld av Anden?
 Hur kan jag stå emot det onda?
 Helar Gud idag?
 Varför och hur, berätta om vår tro?
 Vad ska vi ha kyrkan till?